• ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: – 08.12.2017
  • selecția dosarelor candidaților: – 11.12.2017
  • contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor. – 12.12 .2017
  • afişare rezultate contestaţii: 13.12.2017
  • proba scrisă: 15.12.2017
  • afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa: – 18.12.2017
  • contestaţii la rezultatele probei scrise. – 19.12. 2017
  • afişare rezultate contestaţii: 20.12.2017
  • proba interviu: – 21.12. 2017
  • contestaţii la rezultatele probei interviu: – 22.12.2017
  • afişarea rezultatelor finale. – 27.12.2017

 

Bibliografie Sofer

Bibliografie Economist

Bibliografie consilier RUNOS

Bibliografie consilier marketing

Bibliografie consilier juridic