1. Balaure, V. (coord.), Marketing, ed. A II-a, revizuită şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2002. 2. Botezat, E., Coita, D., Secară, O., Sasu, D., Bazele marketingului, Editura Universității din Oradea, 2005.
  2. Botezat, E., Tehnici de negociere, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2003.
  3. Botezat E., Ban O., Negocierea afacerilor, teme de dezbatere, aplicaţii, cazuri, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001.
  4. Kotler, Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
  5. Prutianu Ş., Antrenamentul abilităţilor de comunicare, vol. I și vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2007. 7. Prutianu Ş., Antrenamentul abilităţilor de negociere, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de Consilier – Serviciul Dezvoltarea Initiativelor pentru Tineret

 

– Selectie Sectiuni Cerere Finantare

– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și  instituțiile publice

– Manualul beneficiarului POCU

– Guvernul României, Departamentul de Integrare Europeană (1998), Manual de managementul proiectelor

–  ASRO. SR ISO 10006:2005, Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru managementul calității în proiecte. Ediția 1, noiembrie 2005

– ASRO. SR 13465:2007. Cerințe pentru certificarea personalului în managementul proiectelor și programelor.

– AFITEP, Asociația Franceză de Managementul Proiectelor (2001). Dicționar de managementul proiectelor: român-englez-francez-spaniol. Trad. din l.franceză de Ion Năftănăilă. Editura Tehnică, București, 2001

– Asociația Project Management România.(2002), Managementul proiectelor: glosar. București, Ed.Economică.

– Oprea, Dumitru (2005).Managementul proiectelor europene. Ed.Universității Al.I.Cuza, Iași