Autoritate contractantă: CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresă de corespondență: Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, (National Arena București – Sector 114), e-mail: contact@ctmb.eu
Modalitatea de atribuire: contract de achiziție
Denumire achiziție: Servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2
Valoare totală estimată contract: 112.857,14 lei  la care se adaugă TVA
Procedură aplicată: Procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 ( servicii incluse în Anexa nr. 2.)
Sursa de finanțare: bugetul local anual, aprobat pe anul 2018
Termenul limită de solicitare clarificări: 27.04.2018, orele 15.00.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 07.05.2018, orele 17.00.
Limba de redactare a ofertei: română
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile
Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut

Întreaga documentație de achiziție este disponibilă la sediul achizitorului din Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, (National Arena București – Sector 114), poate fi descarcată de pe site-ul instituției www.ctmb.eu  sau poate fi solicitată, printr-un e-mail, la contact@ctmb.eu.

 

Fișa de date

Caiet de sarcini

Formulare și modele

Notă justificativă