Centralizator nominal cu punctajele obţinute la proba scrisă la concursul organizat în zilele 07.05.2018-10.05.2018