ANUNȚ   privind   organizarea   examenului  de  promovare  în  funcția  de Consilier (S) II în cadrul Biroului Financiar Contabil, desfășurat în data de 13.12.2018, ora 10:00 la sediul din Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, București.

 

 

Bibliografie :

 • Ordinul 1917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
 • Legea-Contabilității  nr. 82/1991cu modificările și completării ulterioare;
 • Legea Finanțelor Publice nr. 500/2002cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 1792/2002privind angajarea , lichidarea , ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 • OMFP 2861/2009, privind inventarierea patrimoniului;
 • OMFP 3512/2008privind documentele financiar contabile;
 • Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
 • Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestora. MO nr. 1186/bis /2005.

 

Tematică :

 1. Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi și instrucțiunile de aplicare;
 2. Principii şi reguli bugetare;
 3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice;
 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă;
 5. Obiectul si continutul controlului financiar preventiv;
 6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;
 7. Formele de înregistrare în contabilitate;
 8. Execuţia bugetară în instituţiile publice;
 9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

 

Anunt examen de promovare