ANUNȚ DE PARTICIPARE

Autoritate contractantă: CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresă de corespondență: Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, (National Arena București – Sector 114), e-mail: contact@ctmb.eu

Modalitatea de atribuire: contract de achiziție

Denumire achiziție: Servicii de organizare evenimente sportive„WDSF DANCE MASTERS OPEN – Grand Slam Standard & Latin 2019”- Cod CPV: 92622000-7

Valoare totală estimată contract: 291.546 lei la care se adaugă TVA

Procedură aplicată: PROCEDURĂ INTERNĂ, în conformitate cu prevederile  Normei interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Sursa de finanțare: 1/12 din  bugetul local aprobat pe anul 2018     

Termenul limită de solicitare clarificări:   04.03.2019, orele 16.00

Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.03.2019, orele 15.00

Limba de redactare a ofertei: română

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut

Întreaga documentație de achiziție este disponibilă la sediul achizitorului din Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, (National Arena București – Sector 114), poate fi descarcată de pe site-ul instituției www.ctmb.eu  sau poate fi solicitată, printr-un e-mail, la achizitii@ctmb.eu.

Fișa de date 

Caiet de sarcini 

Formulare și modele