În atenția tuturor părților interesate,

Primăria Generală a Municipiului București prin Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București(CTMB) anunță   ședința de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret a Municipiului București(CCPTMB), care va avea loc în data de 28 martie, începând cu ora 10.00. Locația întâlnirii este pe Strada Lipscani, nr.84-90.

 

Subiectele principale abordate în cadrul întâlnirii sunt: alegerea Plenului și a Președintelui CCPTMB, stabilirea unei modalități de lucru în cadrul CCPTMB, rolul CTMB în cadrul CCPTMB, prioritățile la nivel local în domeniul tineretului, dezvoltarea unei Strategii locale în domeniul tineretului și a unui Plan Local de Acțiune, prezentarea prioritățile CTMB pentru anul 2017.

 

Intenția de participare se transmite până la data de 22 martie 2017, ora 12.00 la adresa centrultineretbucuresti@gmail.com. Agenda întrunirii va fi comunicată ulterior celor înscriși.

Invitația este adresată tuturor organizațiilor și instituțiilor implicate în lucrul cu tinerii la nivelul Municipiului București. În vederea participării, se poate înscrie un singur reprezentant al organizației/instituției.

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret este o structură consultativă fără personalitate juridica constituită pe lângă Consiliul General al Municipiului București, prin H.C.G.M.B nr. 181/25.08.2016, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 27/30.01.2017.

 

Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București asigură secretariatul Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret, înregistrează și păstrează evidența  tuturor documentelor produse și/sau gestionate în cadrul activităților Consiliului, conform art. 6, alin. (1), pct. 17 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CTMB, anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 370/ 24.11.2016.