În atenția tuturor părților interesate,

Centrul pentru Tineret al Municipiului București (CTMB) vă adresează invitația de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului București (CCPT-MB) ce va avea loc în data de 15 Iunie 2017, ora 10:00, locația din strada Lipscani nr. 84-90.

Vă rugăm să vă exprimați intenția de participare  până la data de 14 Iunie 2017, ora 12.00 la adresa ccpt.mb@gmail.com. Agenda întrunirii va fi comunicată ulterior celor înscriși.

Centrul pentru Tineret al Municipiului București asigură secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiul București, înregistrează și păstrează evidența  tuturor documentelor produse și/sau gestionate în cadrul activităților Consiliului, conform art. 6, alin. (1), pct. 17 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CTMB, anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 370/ 24.11.2016.