Înfiinţat în noiembrie 2016, la iniţiativa Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti (CTMB) reprezintă primul rezultat concret pentru tinerii din capitală.

Activitatea CTMB porneşte  de la premisa conform căreia dezvoltarea unei comunităţi pleacă de la tineri, participarea acestora la viaţa oraşului fiind o condiţie obligatorie pentru o capitală europeană. CTMB îşi propune să contribuie activ la creşterea nivelului de participare a tinerilor în luarea deciziilor la nivel local, relaţia cu societatea civilă şi partenerii sociali fiind o prioritate.

CTMB este o instituţie publică  de interes local a Municipiului Bucureşti. Înfiinţat prin H.C.G.M.B, numărul 370/24-11-2016, CTMB este organizat şi funcţionează în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului Intern, precum şi a celorlalte acte normative aplicabile în materie.
CTMB este finanţat din subvenţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti.