Înfiinţat în noiembrie 2016, la iniţiativa Primarului General al Capitalei, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti (C.T.M.B.) reprezintă primul rezultat concret pentru tinerii din capitală.

Centrul pentru Tineret al Municipiului București este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, finanțat integral din alocaţii de la bugetul local al Municipiului București, înființat prin H.C.G.M.B. nr. 370/ 24.11.2016, modificată și completată  prin H.C.G.M.B. nr. 446/ 31.07.2019 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CTMB.

Activitatea C.T.M.B. porneşte de la premisa conform căreia dezvoltarea unei comunităţi pleacă de la tineri, participarea acestora la viaţa oraşului fiind o condiţie obligatorie pentru o capitală europeană.  Obiectul de activitate al C.T.M.B îl constituie încurajarea iniţiativelor de tineret în Municipiul Bucureşti, incluziunea socială, sprijinirea vieţii familiale, consilierea tinerilor în vederea asigurării unor condiţii adecvate integrării socio profesionale, conform necesităţilor şi aspiraţiilor lor.