POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor- RGPD ( UE-2016/679) pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Centrul pentru Tineret al Municipiului București (CTMB) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor: pentru derularea proiectelor și programelor Centrului pentru Tineret al Municipiului București și în vederea informării privind viitoarele proiecte ale CTMB.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale și locale, societăților bancare/trezorerie.

Conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor- RGPD ( UE-2016/679) pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de acces la date (art.15);
  • Dreptul la rectificare ( art.16)
  • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (art. 17);
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art18);
  • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau abilitatea datelor (art 19);
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art 20);
  • Dreptul la opoziție (de a se opune prelucrării)* (art. 21)
  • Dreptul de a modifica sau retrage acordul/consimțământul de prelucrare a datelor;
  • Dreptul de a notifica încălcarea securității datelor și de a depune sesizare/plângere la autoritatea competentă (ANSPDCP).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Centrul pentru Tineret al Municipiului București. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţii:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopul transmiterii informatiilor despre viitoarele proiecte și programe ale Centrul pentru Tineret al Municipiului București.