Veniturile salariale brute ale angajaților din cadrul C.T.M.B., stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu O.U.G. nr. 114/2018 cu O.U.G. nr. 130/2021, cu Anexa nr.3.b la H.C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017 și cu H.C.G.M.B. nr.32/2022, respectiv H.C.G.M.B. nr.1/2023 la data de 31.03.2023

Veniturile salariale brute ale angajaților din cadrul C.T.M.B., stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu O.U.G. nr. 114/2018 cu O.U.G. nr. 130/2021, cu Anexa nr.3.b la H.C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017 și cu H.C.G.M.B. nr.32/2022, la data de 30.09.2022

Veniturile salariale brute ale angajaților din cadrul C.T.M.B., stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu O.U.G. nr. 114/2018 cu O.U.G. nr. 130/2021, cu Anexa nr.3.b la H.C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017 și cu H.C.G.M.B. nr.32/2022, la data de 31.03.2022

Anexa nr. 3b la HCGMB nr. 304/19.07.2017

Salariile de bază din cadrul,
Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, Centrului de Creație, Artă și Tradiție, al Municipiului București, Administrației Străzilor București, Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Administrației Fondului Imobiliar, Administrației Grădina Zoologică, Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Centrului de Protecție a Plantelor București, Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, Centrului pentru Tineret al Municipiului București, Clubului Sportiv Municipal București – servicii publice de interes local al municipiului București, stabilite conform Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 iulie 2017.
Prezentul document a fost modificat si actualizat conform Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial, astfel că se aplică de la 1 ianuarie 2018.
Având în vedere prevederile art. 33 din Legea 153/2017
“Toate autoritățile și instituțiile publice …vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an , și vor menține publică o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază ;
b) cota procentuală a sporurilor , precum și baza legală acordării acestora ;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an precum și baza legală a acordării acestora ;
d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an precum și baza legală a acordării acestora ;
e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură , dacă este cazul , precum și baza legală a acordării acestora
f) orice informații cu privire la posibilele limitări ale venitului salarial , precum și baza legală a acestora”.
Vă comunicăm salariile de bază , sporurile și orice alte drepturi în bani acordate salariațiilor de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București.

 

Accesează Grila de salarizare CTMB – 2020 – Salariile de bază

NOTĂ!
* Se utilizează numai la funcția de director – conducător al serviciului public; pentru funcția de director, ca funcție subordonată directorului general ( conducător al serviciului public ), se utilizează salariu aferent funcției de director general adjunct.
1. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10 %.
2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50 % din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.
3. Pentru condiții vătămătoare, personalul serviciilor publice de interes local, al Municipiului București, poate beneficia după caz, de un spor de maxim 15 % din salariul de bază cu respectarea art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, dacă își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate ăn acest sens, confirm legii.
4. Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
5. Salariul de bază rezultă prin înmulțirea coeficienților din anexă cu salariul minim brut pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.