Pentru realizarea obiectului său de activitate CTMB are următoarele atribuţii generale:

  • susţine şi finanţează proiecte de interes şi utilitate pentru studenţii şi tinerii cu vârstă cuprinsă între 18-35 de ani, realizate în parteneriat cu unităţi şi instituţii de învăţământ din Municipiul Bucureşti, structuri ale Administraţiei publice locale şi centrale considerate relevante, organizaţii neguvernamentale interne, naţionale şi internaţionale
  • încheie parteneriate cu persoane juridice (organizaţii neguvernamentale ş.a.) în scopul susţinerii, promovării şi valorificării programelor şi proiectelor de interes pentru studenţi şi tineri
  • susţine şi dezvoltă metode de reprezentare şi de promovare a drepturilor şi intereselor studenţilor şi tinerilor în raport cu unităţile de învăţământ de care aceştia aparţin, instituţiile statului şi autorităţile publice locale, precum şi în raport cu organizaţiile neguvernamentale care derulează activităţi relevante pentru aceste categorii.
  • organizează şi susţine grupuri de lucru tematice precum antreprenoriat, educaţie în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment şi de interes local pentru studenţi şi tineri, în vederea fundamentării pe evidenţe a tuturor programelor şi proiectelor destinate acestora la nivelul Municipiului Bucureşti.
  • organizează şi susţine conferinţe, forumuri, concursuri, ateliere, târguri şi expoziţii tematice de interes  pentru  tineri
  • organizează şi susţine evenimente, competiţii, festivaluri şi manifestări educative, sportive, cultural – artistice, sociale, civice, ecologice şi de divertisment dedicate studenţilor şi tinerilor
  • realizează proiecte şi activităţi privind cunoaşterea şi promovarea istoriei, culturii, tradiţiei şi valorilor locale, naţionale şi internaţionale