Pentru realizarea obiectului său de activitate, Centrul pentru Tineret al Municipiului București are în activitatea de specialitate, următoarele atribuţii generale:

  • Susţine şi finanţează proiecte de interes şi utilitate pentru studenţii şi tinerii cu vârste cuprinse între 14-35 de ani;
  • Organizează şi susţine conferinţe, forumuri, concursuri, ateliere, târguri şi expoziţii tematice de interes şi de utilitate pentru studenţi şi tineri, precum și evenimente, competiţii, festivaluri şi manifestări educative, sportive, cultural-artistice, sociale, civice, ecologice şi de divertisment dedicate grupului țintă;
  • Realizează proiecte şi activităţi privind cunoaşterea şi promovarea istoriei, culturii, tradiţiei şi valorilor locale, naţionale şi internaţionale;
  • Organizează și susține proiecte și programe proprii sau în parteneriat, reprezentative pentru nevoile identificate în cadrul comunității locale, prin care evidențiază, recompensează, premiază, acordă subvenții și stimulente financiare studenților si tinerilor.
  • Organizează şi susţine activităţi tematice pentru studenţi şi tineri, realizează școli și tabere, excursii interne şi internaţionale, în domenii precum antreprenoriat, formare profesională, sport, cultură, artă, muzică, turism, civic, ecologie, multimedia, educaţie în toate formele sale, incluziune socială,  de divertisment şi de interes local (fără a se limita la acestea), cu participarea cadrelor didactice și a voluntarilor înscriși în programul propriu, menite a recompensa şi stimula implicarea şi performanţele tinerei generaţii, contribuind astfel la dezvoltarea stării de sănătate, a tonusului psihic şi fizic, precum şi a nivelului de responsabilizare, cunoaştere, relaţionare şi socializare în cadrul colectivităţii, respectivele beneficii contribuind la desăvârşirea formării complexe a tinerilor;
  • Organizează şi susţine activităţi la nivel local cât și național, de pregătire, formare și perfecționare pentru voluntarii înscriși în programul propriu, în scopul participării ulterioare a acestora la activitățile derulate în cadrul proiectelor, programelor sau evenimentelor instituției.
  • Derulează şi susţine programe şi campanii privind susținerea vieții de familie, adoptarea unui stil echilibrat şi sănătos de viaţă, precum şi prevenirea şi combaterea consumului de tutun, alcool şi substanţe toxice în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsa între 14-35 de ani, cu sprijinul instituţiilor şi organizaţiilor în domeniu, derulează programe şi proiecte de prevenţie şi educaţie pentru sănătate adresate tinerilor și studenților;
  • Realizează proiecte şi activităţi în sfera multimedia, menite a implementa şi dezvolta tehnicile de informare, comunicare şi afirmare publică în rândul studenţilor şi tinerilor;
  • Recompensează, evidențiază și premiază cadrele didactice, în baza unor proiecte și programe proprii sau în parteneriat, reprezentative pentru nevoile identificate ale comunității.