• organizarea unor cursuri şi stagii de dezvoltare personală şi formare profesională pentru tinerii şi studenţii din mediul universitar bucureştean, tineri absolvenţi de liceu sau şcoli profesionale, şomeri înregistraţi, tineri care nu au un loc de muncă, tineri care nu sunt într-o formă de educaţie formală şi nici într-un program de formare profesională, cu scopul implicării efective a acestora în programele şi proiectele derulate de CTMB
  • iniţierea, organizarea şi derularea unor acţiuni, proiecte şi programe proprii în baza unor priorităţi anuale, stabilite prin intermediul unui plan de acţiune anual, în folosul şi având la bază nevoile studenţilor şi tinerilor din Municipiul Bucureşti
  • acordarea de sprijin financiar, în baza unor apeluri de proiecte şi a unor priorităţi anuale ale instituţiei, regăsite în planul anual de acţiune, în vederea implementării unor proiecte şi programe în domenii relevante (dar nu limitate la acestea) precum: antreprenoriat, educaţie în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment şi de interes local.
  • organizează, evidenţiază, recompensează şi premiază studenţii şi tinerii în baza unor proiecte şi programe proprii, proiecte locale, naţionale şi internaţionale reprezentative pentru comunitatea locală.