Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret este o structură consultativă fără personalitate juridică constituită pe lângă Consiliul General al Municipiului București care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanți ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul Municipiului București astfel:

 1. Un reprezentant Fundației pentru Tineret a Municipiului București
 2. Câte un reprezentant al organizațiilor studențești
 3. Câte un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale de tineret
 4. Câte un reprezentant al organizațiilor/structurilor sindicale adresate tinerilor
 5. Câte un reprezentant al structurilor patronale adresate tinerilor
 6. Un reprezentant al Consiliului Municipiului București al Elevilor
 7. Un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de Primăria Municipiului București
 8. Câte un reprezentant al Structurilor de tineret ale partidelor politice
 9. Un reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului General
 10. Un reprezentant al Centrului Comunitar de Servicii Integrate pentru Tineret al Municipiului București

Structurile interne ale CCPT sunt următoarele :

 • Plenul
 • Comisiile de lucru
 • Secretariatul

Centrul pentru Tineret al Muncipiului București asigură secretariatul tehnic al Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret, înregistrează și păstrează evidența tuturor documentelor produse și/sau gestionate în cadrul activităților Consiliului.