Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Acasa/Proiecte/Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Care este scopul proiectului?2018-07-06T13:35:26+03:00

Prin intermediul acestui proiect Primăria Municipiului București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București acordă stimulente financiare pentru constituirea familiilor, conform H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017 şi H.C.G.M.B. nr. 297-17.05.2018.

Care este suma oferită?2017-05-26T01:23:14+03:00

Ajutorul pentru tinerii căsătoriți va consta într-un stimulent financiar în cuantum de 1500 lei net/familie.

Care sunt condițiile pentru acordarea stimulentului financiar?2018-07-06T13:42:22+03:00
 1.  cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie;
 2.  cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau viza de reședință pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 3.  cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18-35 ani.
 4.  sa nu aibă datorii neeșalonate către bugetul local.
Este obligatorie oficierea căsătoriei pe raza Municipiului București?2018-07-06T13:42:50+03:00

Căsătoria poate fi oficiată pe raza municipiului București, în țară sau în străinătate. În situația în care căsătoria a avut loc în străinătate, dosarul privind solicitarea acordării stimulentului financiar va include și dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române.

Se aplică retroactiv?2017-06-28T17:52:11+03:00

Programul nu se aplică retroactiv. H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017, privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor a fost aprobată în data de 18.05.2017 și intră în vigoare începând cu data de 29.05.2017.

În cât timp trebuie depus dosarul pentru acordarea stimulentului financiar?2022-09-14T11:51:29+03:00

Dosarul pentru acordarea stimulentului financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie.

Ce acte trebuie sa conțină dosarul?2023-10-01T10:41:29+03:00
 1. Cerere tip (se completează de către soțul care este titularul contului bancar);
 2. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va semna și completa de către ambii soți.
 3. Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți, valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie;
 4. Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; în cazul căsătoriei oficiate în străinătate se va depune dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române;
 5. Extras de cont din care să reiasă titularul contului și codul IBAN. Titularul contului va fi și semnatarul cererii. Datele bancare trebuie să fie actualizate;
 6. Act doveditor prin care cel puțin unul din soți atestă domiciliul sau reședința în municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii – se acceptă copie C.I. vechi,  copie C.I. vechi cu viză de reședință, istoricul de domiciliu/reședință;
 7. Certificate de atestare fiscală din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eșalonate către bugetul local din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eșalonate către bugetul local. (Aceste certificate sunt emise de către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale fie Serviciile Financiare din cadrul primăriilor de commune sau orașe mici, în funcție de adresa de domiciliu.)
Unde se pot depune dosarele?2023-10-01T10:38:46+03:00

Începând cu data de 02.09.2023, dosarele pentru acordarea stimulentului financiar vor putea fi transmise doar prin intermediul poștei electronice la adresa constituireafamiliei@ctmb.eu.

Dosarele eligibile transmise online prin intermediul poștei electronice, vor primi număr de înregistrare ce va fi transmis către adresa de e-mail de pe care au expediate de către deponenți.

Care este programul pentru depunerea dosarelor?2021-06-02T14:38:04+03:00

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 08:30 – 17:00

Vineri: 08:30 – 14:30.

Sâmbătă/Duminică – ÎNCHIS

Cum pot beneficia de acordarea stimulentului financiar în condițiile în care depășesc limita de vârstă?2018-07-06T13:59:15+03:00

Conform art. 4 din H.C.G.M.B 178/18.05.2017, pentru cetățenii care depășesc vârsta de 35 de ani stimulentul financiar se acordă cu avizul PRIMARULUI GENERAL.

Contact2022-07-19T14:17:24+03:00

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior, așteptăm emailul tău la adresa constituireafamiliei@ctmb.eu

Ne puteți contacta și la telefon: 0787.891.909

2023-10-01T10:34:10+03:00mai 26, 2017|Proiecte|