Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Acasa/Proiecte/Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Care este scopul proiectului?2018-07-06T13:35:26+03:00

Prin intermediul acestui proiect Primăria Municipiului București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București acordă stimulente financiare pentru constituirea familiilor, conform H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017 şi H.C.G.M.B. nr. 297-17.05.2018.

Care este suma oferită?2017-05-26T01:23:14+03:00

Ajutorul pentru tinerii căsătoriți va consta într-un stimulent financiar în cuantum de 1500 lei net/familie.

Care sunt condițiile pentru acordarea stimulentului financiar?2018-07-06T13:42:22+03:00
 1.  cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie;
 2.  cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau viza de reședință pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 3.  cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18-35 ani.
 4.  sa nu aibă datorii neeșalonate către bugetul local.
Este obligatorie oficierea căsătoriei pe raza Municipiului București?2018-07-06T13:42:50+03:00

Căsătoria poate fi oficiată pe raza municipiului București, în țară sau în străinătate. În situația în care căsătoria a avut loc în străinătate, dosarul privind solicitarea acordării stimulentului financiar va include și dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române.

Se aplică retroactiv?2017-06-28T17:52:11+03:00

Programul nu se aplică retroactiv. H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017, privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor a fost aprobată în data de 18.05.2017 și intră în vigoare începând cu data de 29.05.2017.

În cât timp trebuie depus dosarul pentru acordarea stimulentului financiar?2018-07-06T13:44:22+03:00

Dosarul pentru acordarea stimulentului financiar poate fi depus în termen de 45 de zile calendaristice de la oficierea căsătoriei, de către ambii soţi.

Ce acte trebuie sa conțină dosarul?2021-03-24T17:18:04+02:00
 1. Cerere tip (se completează de către soțul care este titularul contului bancar);
 2. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care se va semna și completa de către ambii soți, în fața reprezentantului de la Biroul pentru Relații cu Publicul al CTMB în cazul depunerii fizice a dosarului;
 3. Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți, valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie; în cazul sotului care își schimbă numele dupa căsătorie copiile C.I vor fi în incidența prevederilor art.4, alin. 5 din Lege a 551/2020 și vor fi acceptate si copiile C.I. conforme cu originalul,  cu numele purtat anterior căsătoriei;
 4. Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; în cazul căsătoriei oficiate în străinătate se va depune dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române;
 5. Extras de cont din care să reiasă titularul contului și codul IBAN. Titularul contului va fi și semnatarul cererii. Datele bancare trebuie să fie actualizate;
 6. Act doveditor prin care cel puțin unul din soți atestă domiciliul sau reședința în municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii – copie C.I. copie C.I. cu viză de reședință, istoricul de domiciliu/reședință;
 7. Certificate de atestare fiscală din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eșalonate către bugetul local.

 

* toate actele se vor prezenta pentru conformitate și în original.

Unde se pot depune dosarele?2021-05-30T16:16:40+03:00

Cererile vor fi înregistrate la Biroul de Relații cu Publicul al CTMB din Calea 13 Septembrie 168-184, sector 4, București. Din data de 10.08.2020 veți putea depune documentaţia și online, arhivată într-un singur folder, prin trimiterea unui singur e-mail către adresa constituireafamiliei@ctmb.eu.

Care este programul pentru depunerea dosarelor?2021-06-02T14:38:04+03:00

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 08:30 – 17:00

Vineri: 08:30 – 14:30.

Sâmbătă/Duminică – ÎNCHIS

Cum pot beneficia de acordarea stimulentului financiar în condițiile în care depășesc limita de vârstă?2018-07-06T13:59:15+03:00

Conform art. 4 din H.C.G.M.B 178/18.05.2017, pentru cetățenii care depășesc vârsta de 35 de ani stimulentul financiar se acordă cu avizul PRIMARULUI GENERAL.

Contact2018-01-13T11:52:45+02:00

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior, așteptăm emailul tău la adresa constituireafamiliei@ctmb.eu

Ne puteți contacta și la telefon: 0721.776.018

2021-09-27T12:02:46+03:00mai 26, 2017|Proiecte|