Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Acasa/Proiecte/Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Care este scopul proiectului?2018-07-06T13:35:26+03:00

Prin intermediul acestui proiect Primăria Municipiului București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București acordă stimulente financiare pentru constituirea familiilor, conform H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017 şi H.C.G.M.B. nr. 297-17.05.2018.

Care este suma oferită?2017-05-26T01:23:14+03:00

Ajutorul pentru tinerii căsătoriți va consta într-un stimulent financiar în cuantum de 1500 lei net/familie.

Care sunt condițiile pentru acordarea stimulentului financiar?2018-07-06T13:42:22+03:00
 1.  cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie;
 2.  cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau viza de reședință pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 3.  cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18-35 ani.
 4.  sa nu aibă datorii neeșalonate către bugetul local.
Este obligatorie oficierea căsătoriei pe raza Municipiului București?2018-07-06T13:42:50+03:00

Căsătoria poate fi oficiată pe raza municipiului București, în țară sau în străinătate. În situația în care căsătoria a avut loc în străinătate, dosarul privind solicitarea acordării stimulentului financiar va include și dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române.

Se aplică retroactiv?2017-06-28T17:52:11+03:00

Programul nu se aplică retroactiv. H.C.G.M.B. nr. 178/18.05.2017, privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor a fost aprobată în data de 18.05.2017 și intră în vigoare începând cu data de 29.05.2017.

În cât timp trebuie depus dosarul pentru acordarea stimulentului financiar?2018-07-06T13:44:22+03:00

Dosarul pentru acordarea stimulentului financiar poate fi depus în termen de 45 de zile calendaristice de la oficierea căsătoriei, de către ambii soţi.

Ce acte trebuie sa conțină dosarul?2018-07-06T13:46:02+03:00
 1.  Cerere tip (se completează de către soțul care este titularul contului bancar);
 2.  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care se va semna și completa de către ambii soți, în fața reprezentantului de la Biroul pentru Relații cu Publicul al CTMB;
 3.  Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți, valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie;
 4.  Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; în cazul căsătoriei oficiate în străinătate se va depune dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române;
 5.  Extras de cont din care să reiasă titularul contului și codul IBAN. Titularul contului va fi și semnatarul cererii. Datele bancare trebuie să fie actualizate;
 6.  Act doveditor prin care cel puțin unul din soți atestă domiciliul sau reședința în municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii – copie C.I. copie C.I. cu viză de reședință, istoricul de domiciliu/reședință;
 7.  Certificate de atestare fiscală din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eșalonate către bugetul local.

 

* toate actele se vor prezenta pentru conformitate și în original.

Unde se pot depune dosarele?2020-08-07T10:31:52+03:00

Cererile vor fi înregistrate la Biroul de Relații cu Publicul al CTMB din Șos. Ștefan cel Mare, nr. 38, sector 2, București (vis-a-vis de Aleea Circului). Din data de 10.08.2020 veți putea depune documentaţia și online, arhivată într-un singur folder, prin trimiterea unui singur e-mail către adresa constituireafamiliei@ctmb.eu.

Care este programul pentru depunerea dosarelor?2020-06-19T09:30:59+03:00

Program de lucru cu publicul:

LUNI – JOI în intervalul orar 10:00-18.30;

VINERI în intervalul orar 08:30 – 14:30.

Cum pot beneficia de acordarea stimulentului financiar în condițiile în care depășesc limita de vârstă?2018-07-06T13:59:15+03:00

Conform art. 4 din H.C.G.M.B 178/18.05.2017, pentru cetățenii care depășesc vârsta de 35 de ani stimulentul financiar se acordă cu avizul PRIMARULUI GENERAL.

Contact2018-01-13T11:52:45+02:00

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior, așteptăm emailul tău la adresa constituireafamiliei@ctmb.eu

Ne puteți contacta și la telefon: 0721.776.018

2020-10-30T12:33:09+02:00mai 26, 2017|Proiecte|