Conducerea executivă:

Director    –  Georgiana TRIFU

Director Adjunct  –  Robert HRISTEA

Director Adjunct  –

Şef serviciu Dezvoltarea Iniţiativelor de Tineret    – Andrei MANEA

Şef serviciu Program şi Proiecte pentru Tineret  – Răzvan BUJAC

Şef serviciu Administrativ, Resurse Umane, Secretariat – Valentin CONDILĂ

Şef Birou Marketing, Comunicare şi Relaţii Publice – Adriana VOICU


Aparatul de specialitate şi funcţional din subordinea Directorului:

  • Serviciul Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret
  • Serviciul Programe și Proiecte pentru Tineret
  • Biroul Marketing, Comunicare și Relații Publice
  • Compartiment Juridic
  • Compartiment Achiziții Publice
  • Compartiment Financiar
  • Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat.