Conducerea executivă:

Director General    –  Georgiana TRIFU

Director General Adjunct  –

Director General Adjunct  –

Şef serviciu Dezvoltarea Iniţiativelor de Tineret    –

Şef serviciu Program şi Proiecte pentru Tineret  – Mihai GRASU

Şef serviciu Administrativ, Resurse Umane, Secretariat – Valentin CONDILĂ

Şef Birou Marketing, Comunicare şi Relaţii Publice – Adriana VOICU

Şef Birou Financiar – Contabil – Ionela PETCU

Şef Birou Achiziţii Publice – Alina MILEA

Aparatul de specialitate şi funcţional din subordinea Directorului:

  • Serviciul Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret
  • Serviciul Programe și Proiecte pentru Tineret
  • Biroul Marketing, Comunicare și Relații Publice
  • Compartiment Juridic
  • Biroul Achiziții Publice
  • Biroul Financiar – Contabil
  • Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat.
  • Compartiment Audit Public Intern