VOLUNTAR CTMB!

Centrul pentru Tineret al Municipiului București susține creșterea calității educației în rândul tinerilor și studenților bucureșteni, precum și integrarea acestora într-un mediu propice dezvoltării lor.

Un factor important în procesul de construire a unei viitoare cariere de succes, de dezvoltare personală și formare profesională a tinerilor, precum și de creștere a solidarității și a responsabilității sociale în rândul tinerilor, îl reprezintă participarea activă în cadrul activităților de voluntariat.

CTMB inițiază și derulează activități de voluntariat, la nivel local, în cadrul cărora se pune accentul pe implicarea tinerilor în viața comunității, participarea la activități diversificate și specifice vârstei lor, îmbunătățirea vieții sociale și a gradului de socializare și comunicare.

Scopul acestui demers este acela de a veni în întâmpinarea tinerilor și studenților bucureșteni prin crearea unui cadru organizațional de dezvoltare a cunoștințelor și aptitudinilor personale și profesionale, de dobândire și îmbogățire a abilităților și competențelor organizatorice, de coordonare și valorificarea potențialului fiecăruia.

Implicarea tinerilor și studenților bucureșteni în calitate de voluntari este o oportunitatea de formare și integrare într-o societate activă prin învățare experimentală și colaborare practică alături de persoane cu experiență în domeniile activităților desfășurate, dar și studierea unor mijloace de educație non-formală și informală, în afara formei educaționale pe care o urmează.

Înscrierea ca voluntar în cadrul CTMB se realizează prin:

1. Completarea și transmiterea formularului online de înscriere cu date reale și valide;
2. Depunerea dosarului de voluntar, ce trebuie să conțină următoarele documente:
a) Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I) a solicitantului, valabilă la momentul depunerii;
b) Adeverință medicală care să ateste că sunteți apt de muncă;
c) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – care se va semna și completa de către solicitant, în fața reprezentantului CTMB;
d) Contractul de voluntariat – care se va semna și completa în două exemplare de către solicitant, în fața reprezentantului CTMB.
*Solicitanții care nu au împlinit vârsta de 18 ani au obligația de a atașa acordul scris al părinților/tutorelui legal. Descarcă Acord de Înscriere
**Opțional se poate atașa și CV-ul actualizat.

Fii activ! Implică-te!
Vino în echipa noastră! Fii voluntar CTMB!

*Regăsiți toate informațiile necesare și pașii ce trebuie urmați în vederea înscrierii și participării în cadrul ”Regulamentului privind derularea activităților de voluntariat în cadrul CTMB”.
**În urma transmiterii formularului online de înscriere, solicitanții vor proceda la depunerea dosarului de voluntar, la adresa Calea 13 Septembrie, nr. 168-184, sector 5, București.
***Pentru mai multe detalii și informații puteți transmite solicitarea dvs. la adresa de e-mail voluntariat@ctmb.eu sau ne puteți contacta la numerele de telefon: 0762 697 795, 0786 925 871, în intervalul orar 10:00 -18:30, de luni până joi și vineri în intervalul orar 08.30 – 14.30.
****Este necesară transmiterea în mod corect a datelor personale și a celor de contact, valide și reale!

Descarcă Regulament activități voluntariat

Descarcă Cerere inscriere voluntariat

Descarcă Acord GDPR

Descarcă Conditii de confidentialitate