• Obiectul de activitate al CTMB se realizează prin dezvoltarea unor serii de proiecte și programe care vin în ajutorul tinerilor cu vârsta între 14 – 35 ani, pentru sprijinirea acestora în diverse domenii, precum:
  • Dezvoltarea unor proiecte si programe adresate studenţilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 14-35 de ani;
  • Organizarea unor cursuri şi stagii de dezvoltare personală şi formare profesională pentru tineri şi studenţi din mediul liceal și universitar bucureştean, tineri absolvenţi de liceu sau şcoli profesionale, şomeri înregistraţi, tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o formă de educaţie formală şi nici într-un program de formare profesională (tinerii NEETS);
  • Organizarea și susținerea programelor și a proiectelor autorităților locale ale Municipiului București, inițiate de acestea cât și a celor care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale.
  • Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și al sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural – artistice, cultural – sportive, cultural – educative, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârste cuprinse între 14-35 ani;
  • Acordarea de sprijin financiar, în baza unor apeluri de proiecte în vederea implementării unor proiecte şi programe în domenii relevante precum antreprenoriat, educaţie în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment şi de interes local.
  • Acordarea de subvenții și stimulente financiare adresate tinerilor și studenților cu vârste cuprinse între 14–35 ani din Municipiul București, pentru a asigura condiții adecvate integrării socio-profesionale, precum și cu scopul de a promova întemeierea familiei și incluziunea socială a tinerilor și studenților din Municipiul București.