Anunţ privind Examenul de promovare

octombrie 5, 2021|0 Comments

A N U N Ţ   Având în vedere prevederile: nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de [...]

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

ianuarie 31, 2020|0 Comments

SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE, SECRETARIAT   ANUNȚ CONCURS   Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: 1 post – Referent, [...]