Știri

Acasa/Știri

Calendar Concurs Decembrie 2017

ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: - 08.12.2017 selecția dosarelor candidaților: - 11.12.2017 contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor. - 12.12 .2017 afişare rezultate contestaţii: 13.12.2017 proba scrisă: 15.12.2017 afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa: - 18.12.2017 contestaţii la rezultatele probei scrise. - 19.12. 2017 afişare rezultate contestaţii: 20.12.2017 proba interviu: - 21.12. 2017 [...]

2019-11-08T20:21:54+02:00noiembrie 28, 2017|Anunțuri, Știri|

BIBLIOGRAFIE Pentru postul de Șef Serviciu – Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat.

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, [...]

2019-11-08T20:24:53+02:00octombrie 24, 2017|Bazacv, Știri|

ANUNȚ DE PARTICIPARE ”Târg de joburi”

Autoritate contractantă: CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Adresă de corespondență: Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, (National Arena București – Sector 114), e-mail: contact@ctmb.eu Modalitatea de atribuire: contract de achiziție Denumire achiziție: Servicii de organizare ”Târg de joburi” cod CPV 79956000-0 LOT I    - SERVICII DE ÎNCHIRIERE SĂLI EVENIMENTE, SERVICII DOTARE/ AMENAJARE SĂLI, [...]

2019-11-08T20:25:05+02:00octombrie 24, 2017|Anunțuri, Știri|