Loading...

Acasă

Acasă
Acasă2023-06-27T12:36:20+03:00

Anunţ privind Examenul de promovare

octombrie 5, 2021|

A N U N Ţ   Având în vedere prevederile: nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de [...]