Bazacv

Acasa/Bazacv

Anunţ privind Examenul de promovare

A N U N Ţ   Având în vedere prevederile: nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările [...]

2021-10-05T13:01:46+03:00octombrie 5, 2021|Bazacv|

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante

SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE, SECRETARIAT   ANUNȚ CONCURS   Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, poziția 9 în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret; 1 post – Consilier, nivelul [...]

2020-01-31T13:49:33+02:00ianuarie 31, 2020|Bazacv|

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante

  ANUNȚ CONCURS Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de  execuție, vacante, astfel:   1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret; 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul [...]

2019-12-24T11:08:36+02:00decembrie 24, 2019|Bazacv|